Det kommer en tid då det är hög tid att byta ut fönstren i hemmet. När man byter ut fönsterna finns dock en del saker att tänka på. Först och främst måste man ta reda på ifall man ens får byta sina fönster hur som helst.

3483650-windows-being-installed

När man sätter dit nya fönster på en byggnad är det viktigt att tänka på att de ska passa byggnaden. Beroende på vilken byggnad det är, gäller det även att ha ett tillstånd att ändra saker som fönstren. Detta var något som man inte tänkte på när man bytte fönster på en gammal byggnad i Östhammar. Under hösten bytte man fönstren på byggnaden trots att huset är Q-märkt och ingår i riksintresset för kulturmiljövård. Det innebär visserligen att man faktiskt får renovera och underhålla. Men man får endast göra det om inte utseendet på fastigheten förändras. De nya fönstren på byggnaden i Östhammar ansågs dock vara platta, profillösa och passade inte in. På grund av detta riskerar nu fastighetsägaren att få betala vite. Läs mer.

Att tänka på vid fönsterbyte

Att byggnaden har någon sorts märkning som gör att man inte får ändra utseendet är ganska så ovanligt. När man ska byta fönster hemma hos sig själv, är det oftast inget man behöver tänka på. Det finns dock ett antal andra saker man bör tänka på när man byter fönster. Först och främst kan det vara bra att välja fönster som är miljövänliga, som till exempel PVC fönster från Drutex. Man bör även ha i åtanke vilka fönster som verkligen passar ens hus. Man måste ta ställning till om det är viktigt att fönstret till exempel:

  • Är inbrottssäkert.
  • Skyddar mot sol.
  • Är energieffektivt.
  • Är barnsäkert.
  • Stänger ute buller.

Ska man sätta in nya fönster i sovrummet kan till exempel solvärmedämpande glas vara bra eftersom det annars kan bli väldigt varmt på morgnar. Man måste även tänka efter om man vill ha ett fönster som är fast eller om det ska gå att öppna, och i så fall hur, skriver Svenska Dagbladet. Något som kan vara en nackdel med att sätta dit nya energieffektiva fönster är att mobiltäckningen kan bli dålig inomhus, speciellt om huset även har täta väggar. I många nyproducerade hus har man det här problemet och med dessa nya typer av fönster kommer endast en promille av mobilstrålningen in i huset, skriver DN.