Det är viktigt att slänga ditt byggskräp på ett korrekt och miljövänligt sätt när du renoverat hemma. Med smarta lösningar och produkter, exempelvis kärl, är det lätt att återvinna byggavfallet på rätt sätt. Du bör även försöka återanvända avfallet i den mån det är möjligt.

Byggbranschen, inklusive renoveringar, ansvarar för stora utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att du tar hand om ditt byggavfall på ett korrekt och miljövänligt sätt när du renoverar hemma. Avfallet bör återvinnas och sorteras på rätt sätt. Här kan du läsa mer om hur du bäst går tillväga.

Sortera på rätt sätt

construction waste in a large green container metal ironRenoverar och olika byggarbeten i hemmet ger fler olika typer av avfall som måste sorteras på rätt sätt. När du renoverar är det du som har ansvar för att avfallet återvinns och sorteras korrekt och med hänsyn till miljön. Sortera Group är miljöbolaget som är specialiserade på bygg/anläggnings-avfall i Sverige, så läs mer om Sortera för att göra din renovering så miljövänlig som möjligt. De erbjuder lösningar för att minska utsläpp och miljöpåverkan i samband med renovering. Hos Sortera hittar du bland annat följande:

  • Containrar från 5 till 30 kubikmeter
  • Kärl i tre olika storlekar
  • Behållare och hantering av farligt avfall
  • Avfallssäckar

Deras hjälpsamma kundservice kan även ge rådgivning för att säkerställa att du återvinner i enlighet med rådande lagstiftning som började gälla i augusti 2020. Med tanke på att bygg­- och fastighetssektorn står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser är det mycket viktigt att sorteringen av byggavfallet sker på rätt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Återanvänd när det går

För att minska din renoverings miljöpåverkan bör du försöka återanvända så mycket som möjligt. Idag är det en mycket liten andel av byggavfallet som återanvänds vilket gör byggsektorn skapar en av de största avfallsströmmarna i Europa minska. I EUs och regeringens avfallsdirektiv framgår det att målet är att 70 procent av bygg- och rivningsavfall som inte är farligt ska återanvändas eller materialåtervinnas. När du renoverar bör du alltid ha miljöaspekten i åtanke och i förväg fundera över vad du ska göra med byggavfallet som uppstår.