Är det dags att renovera husfasaden? För bästa resultat vid fasadrenovering krävs det rätt utrustning. En stabil arbetsplattform, väl avvägda materialval och en bra byggställning är kloka investeringar för att genomföra en trygg och effektiv renovering.

För den som ska renovera husfasaden är det viktigt att stå stabilt för att få en bra arbetsplattform att utgå från. En ergonomisk arbetsplattform gör det enklare att till exempel stå och mura utan att få förslitningar och skador på grund av en felaktig belastning på kroppen. Arbetsplattformen minskar också risken för olycksfall under arbetet, och förenklar materialhanteringen.

husfasadMaterial

Vid fasadrenovering behövs noga avvägt material för att det inte ska bli fel vid renoveringen. Putsbruk har olika klassificeringar i hårdhet, som går från klass A (som är starkast) till E. Putsbruk är uppbyggt av enkla ingredienser som påverkar fasadens slutliga utseende. Det består av vatten, bindemedel och ballast. Andra tillsatser kan tillkomma. Ballasten är fin till grov sand, som sägs ha en fraktionskurva. Detta tillsammans med hur putsbruket läggs på fasaden och efterbehandlas ger fasadens utseende.
Cementbruk härdar snabbt, men bör inte användas på en tegelfasad eller trästomme då den är för stark för detta ändamål. Dagens vanligaste putsbruk är i stället kalkcementbruket, som först började användas i större skala på 1950-talet. Det finns också en mjukare puts vid namn kalkbruk, som är hållbar för rörelser i underlaget.

Byggställning

En rejäl byggställning är nödvändig när man gör fasadrenoveringar på en höjd som ligger två meter eller mer över marken. Det går att bygga en egen byggställning, eller att hyra en. Vilket alternativ som är bäst beror på hur många fasadrenoveringar som kan behövas i framtiden. Att hyra en byggställning kan vara bättre, om antalet renoveringar inte förväntas bli så många. Det kan vara ett problem att lagra byggställningen annars, då den även i nedmonterat format tar mycket plats. Ett alternativ då en byggställning redan är inköpt men sedan visar sig användas mer sällan, är att sälja den och längre fram köpa en ny när behovet uppstår. För att kunna förflytta sig mellan planen på byggställningen går det att köpa en lös stege till, eller bygga in stegar i själva ställningen.