Har du koll på vilket år ditt hem byggdes och i vilket material? Byggdes huset eller lägenheten innan 1980-talet kan det vara en god idé att kontrollera radonhalten hemma innan en renovering påbörjas – annars är chansen stor att du släpper ut farlig radonstrålning rakt i ditt hem, och det vill du inte.

Hus som byggdes på 1900-talet fram till 80-talet kan vara byggda med blåbetong och om ditt hem är det så kan det vara en god idé att radonmäta hemma om du går i renoveringstankar. Radon är nämligen en giftig, men helt osynlig och doftfri, gas som finns både i luft, byggmaterial, berggrund och i vårt dricksvatten. En liten mängd är farlig att få i sig men höga halter av radon i hemmet kan göra en sjuk. Cirka 500 lungcancerfall orsakas årligen av radonexponering exempelvis. Men det lömska med radon är att du inte märker av det så om du gör en mätning och hittar radonhalter hemma kan det vara bra att i förebyggande syfte installera en radonavskiljare i hemmets vattenförsörjning, för har du radon i luften och i byggmaterialet så har du det garanterat i vattnet också. Radonavskiljare av olika slag finns att köpa hos bland annat Radonett på adressen http://www.radonett.com/sv/ där man även kan lära sig mer om just radon i vatten och om hur man skyddar sig.

”Den största risken med radon i dricksvatten är att radon kommer ut i inomhusluften och att radon sedan andas in och kommer ner i lungorna.” – läs mer här.

Radon måste saneras

För att få bort radon hemma måste man radonsanera. Ibland räcker det med att köpa en radonavskiljare för vattnet och ibland måste man ta till grövre åtgärder. Allt beror på vart ifrån som radonen kommer – luften, marken eller vattnet. På Boverkets hemsida har man skrivit om hur man gör för att sanera radon som finns på dessa olika platser i hemmet och om man undrar över vilka gränsvärden som finns rörande radonhalter – vilka som är skadliga och vilka som är ofarliga – kan man se en sammanställning av detta hos Strålskyddsmyndigheten.