Visste du att det går att ansöka om bidrag från staten för din radonsanering? Anlaget är 34 miljoner kronor och bidraget som kan erhållas är max 25 000 kronor, ett bidrag som ska vara 50 procent av en skälig summa vill säga.

Har du nyligen gjort en radonmätning hemma och hittat att ditt hem är i behov av en sanering så ska du veta att det går att söka om bidrag för detta – och det funkar liknande RUT- och ROT-bidraget. Precis som med den typen av bidrag kan du som småhusägare söka om att få halva kostnaden för saneringen i bidrag, men förutsatt att den kostat en skälig summa. Maxbeloppet du kan erhålla är 25 000 kronor men det är inte alla som kommer få bidrag. Regeringen har nämligen beslutat att endast viga 34 miljoner kronor till denna sak, så om du är sen på bollen kanske detta anslag tagit slut. Men visst kan du alltid ansöka!

Så ansöker du om radonbidraget

Boverkets hemsida har man samlat all viktig information om det här bidraget och man beskriver även hur du ska göra för att ansöka. Och att ansöka är superenkelt. Allt du behöver göra är att fylla i en ansökan online och bifoga dessa tre saker:

  • Mätrapport – denna ska visa resultatet av en utförd radonmätning.
  • Lista över radonkällor – en av handlingarna ska visa vilken eller vilka källor som det uppmätta radonet kommer ifrån.
  • Åtgärder – du ska även redovisa vilka saneringsåtgärder som du behövt vidta för att lösa radonproblemet.