För att ens dricksvatten inte ska råka ut för föroreningar genom bakströmningar är det viktigt att man minimerar riskerna genom ett återströmningsskydd.

När det kommer till att installera återströmningsskydd så finns det många bra produkter, och det finns även mycket information om hur man får tillväga.

Vad som menas med ett återströmningsskydd är att man tar till utrustning som verkar för att ens vatten inte ska bli förorenat och med det kan känna trygghet i att man alltid har bra och hög kvalitet av sitt dricksvatten skriver Svensktvatten.se. Om man har frågor och synpunkter på sitt vatten så är myndigheten man ska vända sig till Boverket. Men, bor man i lägenhet är det en huvudman som har ansvaret för vattnet. Dock gäller det att själv känna om man anser att något är problem.

”Huvudmannen är inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.”

Exempel från jordbruk

682386-water-tapSom sagt, om man bor i bostadsrätt inne i stan är vatten inget som man oroar sig för. Det är om man har en stuga eller liknande som man ska ta sig en funderare. Svenskt Vatten nämner även om man har ett jordbruk eller lantbruk, att man ska vara försiktig och alltid tänka på att ha en skyddsmodul mot återströmning som uppfyller kategori 5. Detta då det annars kan överföras farliga mikroorganismer när djuren dricker ur kärl. Om du vill veta mer finns även mer information på VVS Företagen där man kan få reda på mer om olika installationer för sitt dricksvatten.